CÁC GÓI VAY DUYỆT TỰ ĐỘNG

Visame – Vay tiêu dùng
Có 54 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 14%

      ✔ Giải ngân   : 01 giờ                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Jeff – Duyệt vay tự động
Có 54 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết

      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 4.2%

      ✔ Giải ngân   : 30 phút                 ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Visame – Duyệt vay tự động
Có 62 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết

      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 4.8%

      ✔ Giải ngân   : 01 giờ                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Credilo – Vay siêu tốc
Có 84 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 6.4%

      ✔ Giải ngân   : 30 phút                 ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Mazilla – Vay trả góp
Có 54 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 4.8%

      ✔ Giải ngân   : 01 giờ                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vay tiền nhanh Doctor Đồng
Có 52 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 8.6%

      ✔ Giải ngân   : 5 phút                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vay tiền nhanh Senmo
Có 82 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 15 triệu                 ✔ Lãi suất :5.4%

      ✔ Giải ngân   : 5 phút                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vay tiền online Robocash
Có 42 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 12.8%

      ✔ Giải ngân   : 15 phút                 ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vay tiền nhanh Moneycat 
Có 47 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 9.2%

      ✔ Giải ngân   : 5 phút                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Tamo – Vay tiền online
Có 36 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 15 triệu                   ✔ Lãi suất : 0%

      ✔ Giải ngân   : 10 phút                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Findo – Vay tiền trả góp
Có 56 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 50 triệu                 ✔ Lãi suất : 12%

      ✔ Giải ngân   : 24 giờ                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

ATM ONLINE – Giải pháp tài chính 
Có 47 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 15 triệu                 ✔ Lãi suất : 12%

      ✔ Giải ngân   : 1 giờ                     ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Dong 247 – Vay tiền online
Có 56 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 18%

      ✔ Giải ngân   : 2 giờ                     ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Money veo – Vay tiền nhanh
Có 96 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 9.2%

      ✔ Giải ngân   : 15 phút                 ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Oncredit – Vay tiền mọi nơi
Có 66 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 12.4%

      ✔ Giải ngân   : 24 giờ                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vamo – Vay là có
Có 47 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 9.2%

      ✔ Giải ngân   : 10 phút                 ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vay tín chấp VayVND
Có 63 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 10.2%

      ✔ Giải ngân   : 5 phút                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vay tín chấp – TINVAY
Có 63 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 10.2%

      ✔ Giải ngân   : 5 phút                   ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Tiền Ơi – Vay tiền online
Có 56 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 18%

      ✔ Giải ngân   : 2 giờ                     ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Avay – Duyệt vay siêu tốc
Có 47 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 80 triệu                 ✔ Thu nhập : 4.5 triệu

      ✔ Lãi suất      : 12.5%                   ✔ Thời gian : 36 tháng

Vay tiền nhanh TAKOMO
Có 62 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 14%

      ✔ Giải ngân   : 1 giờ                     ✔ Giấy tờ  : cmtnd

VP Bank – Vay tiền online
Có 56 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                 ✔ Lãi suất : 18%

      ✔ Giải ngân   : 2 giờ                     ✔ Giấy tờ  : cmtnd

Vay tiền trả góp Mcreddit
Có 82 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 100 triệu                 ✔ Lãi suất : 10%

      ✔ Duyệt vay   : 5 phút                    ✔ Thời gian : 72 tháng

Vay trả góp Lotte Finance
Có 80 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 100 triệu                 ✔ Lãi suất : 12 %

      ✔ Duyệt vay   : 15 phút                    ✔ Thời gian : 36 tháng

Vay tiền trả góp Home Credit
Có 62 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 200 triệu                 ✔ Lãi suất : 12.6 %

      ✔ Duyệt vay   : 15 phút                  ✔ Thời gian : 57 tháng

Vay tiền trả góp Kavay
Có 56 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                   ✔ Lãi suất : 12,2%

      ✔ Duyệt vay   : 15 phút                  ✔ Thời gian : 03 tháng

Vay tiền trả góp Kamo
Có 62 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                   ✔ Lãi suất : 12.6 %

      ✔ Duyệt vay   : 15 phút                  ✔ Thời gian : 03 tháng

Vay tiền trả góp HONG LEONG BANK
Có 62 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 250 triệu                 ✔ Lãi suất : 12.8 %

      ✔ Duyệt vay   : 15 phút                  ✔ Thời gian : 60 tháng

Vay tiền trả góp FE CREDIT
Có 62 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 70 triệu                   ✔ Lãi suất : 13.2 %

      ✔ Duyệt vay   : 15 phút                  ✔ Thời gian :36 tháng

Vay tiền trả góp Kamo
Có 62 nhận xétĐăng ký vay
⭐⭐⭐⭐⭐Xem chi tiết
      ✔ Khoản vay : 10 triệu                   ✔ Lãi suất : 12.6 %

      ✔ Duyệt vay   : 15 phút                  ✔ Thời gian : 03 tháng

Tổng Hợp Thông Tin Các Đơn Vị Vay Tiền Online Nhanh & Uy Tín Nhất 2021

Moneycat – Công ty TNHH MTV LENDTOP

Trụ sở chínhTầng 3, Thanh Đa View, số 7 đường Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline1900 636 727
Emailsupport@moneycat.vn
Địa chỉ websitehttps://moneycat.vn/
Lãi suất (APR)Đối với khách hàng vay mới: 0% lãi suất khi vay lần đầu.

Với khách hàng vay lại: Tối thiểu 12% – Tối đa 18.25%/ Năm

Hạn mức vaytối thiểu 4 triệu – tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờChỉ cần CMND
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 65 tuổi
Khu vực được hỗ trợToàn quốc tại 64 tỉnh thành (trừ Hải Phòng)
Ví dụ khoản vayKhoản vay: 4,000,000 VND, Thời gian vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,500,000. Tổng số tiền phải thanh toán là 5,500,000 VND.

Tamo – Công ty TNHH SOFI SOLUTIONS

Trụ sở chínhNTA Building, 469 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline1900 989 980
Emailhotro@tamo.vn
Địa chỉ websitehttps://www.tamo.vn/
Lãi suất (APR)Khách hàng cũ 12%/ Năm

Khách hàng mới: không quá 20%/ Năm

Hạn mức vayTối thiểu 5 triệu – tối đa 15 triệu
Thủ tục – giấy tờVay tiền bằng CMND
Độ tuổi được duyệt vay22 – 60 tuổi
Khu vực được hỗ trợToàn Quốc trừ Hải Phòng va Huyện đảo
Ví dụ khoản vayKhoản vay 5,000,000 VND, thời gian vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 2,100,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 7,100,000 VND.

Doctor Đồng – Công ty TNHH Tư vấn Tài Chính LGC

Trụ sở chính27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline1900 636 072
Emailhotro@doctordong.vn
Địa chỉ websitehttps://doctordong.vn/
Lãi suất (APR)Khách hàng mới: 0% lãi suất khi vay lần đầu.

Khách hàng vay lại: Tối thiểu 12% – Tối đa 20%/ Năm

Hạn mức vayTối thiểu 4 triệu – tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờThủ tục đơn giản chỉ cần CMTND
Độ tuổi được duyệt vay22 tuổi – 55 tuổi
Khu vực được hỗ trợDuyệt vay toàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 4,000,000 VND, thời hạn vay: 3 tháng. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,000,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 5,000,000 VND.

Cash24 – Công ty Cổ phần IDEAL TECH

Trụ sở chính102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline0962.33.55.00 – 0901.33.55.00 – 0916.33.55.00
Emailhotro@cash24.vn
Địa chỉ websitehttps://cash24.vn/
Lãi suất (APR)Tối đa 18%/ Năm
Hạn mức vaytối thiểu 1 triệu – tối đa 15 triệu
Thủ tục – giấy tờCMND / Thẻ Căn Cước / Hộ Chiếu
Độ tuổi được duyệt vay18 tuổi – 60 tuổi
Khu vực được hỗ trợDuyệt vay online toàn quốc (Trừ Hải Phòng)
Ví dụ khoản vayKhoản vay 6,000,000 VND, kỳ hạn vay: 90 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,500,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 7,000,000 VND.

Robocash – CÔNG TY TNHH ROBOCASH VIỆT NAM

Trụ sở chínhLầu 7, 51-51B-53 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Hotline1900969610
Emailsupport@robocash.vn
Địa chỉ websitehttps://robocash.vn/
Lãi suất (APR)Từ 18.3%/ Năm và không quá 20%/ Năm
Hạn mức vaytối thiểu 5 triệu – tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờVay tiền bằng CMND
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 55 tuổi
Khu vực được hỗ trợDuyệt vay toàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 5,000,000 VND, kỳ hạn vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,520,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 6,520,000 VND.

Vamo – Công ty TNHH VIACONTO

Trụ sở chínhLầu 1, Tòa nhà Petroland, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline1900 633 482
Emailhotro@vamo.vn
Địa chỉ websitehttps://vamo.vn/
Lãi suất (APR)Từ 12%/ Năm và không quá 20%/ Năm
Hạn mức vayTối thiểu 4 triệu – tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờChỉ cần CMND
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 65 tuổi
Khu vực được hỗ trợDuyệt vay online 100% trên toàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 10,000,000 VND, kỳ hạn vay 6 tháng. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,750,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 11,750,000 VND.

ATM Online – Công ty TNHH ATM Online Vietnam

Trụ sở chínhTầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline1900 636 697
Emailhotro@atmonline.vn
Địa chỉ websitehttps://atmonline.vn/
Lãi suất (APR)Từ 12% và không quá 20%
Hạn mức vay tối thiểu 3 triệu – tối đa 6 triệu
Thủ tục – giấy tờChỉ cần CMND
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 65 tuổi
Khu vực được hỗ trợToàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 8,000,000 VND, thời gian vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 2,542,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 10,542,000 VND.

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Tài Chính OnCredit

Trụ sở chínhTầng 9, Tòa nhà Cantavil Premier, Số 1, Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline1900 636 527 – hỗ trợ thanh toán khoản vay: 0287 307 6527
Emailhotro@oncredit.vn
Địa chỉ websitehttps://oncredit.vn/
Lãi suất (APR)Tối thiểu 14.2% – Tối đa 14.6%/năm
Hạn mức vayTối thiểu 4 triệu – Tối đa 15 triệu
Thủ tục – giấy tờChỉ cần CMND
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 65 tuổi
Khu vực được hỗ trợToàn quốc (trừ Hải Phòng và huyện đảo)
Ví dụ khoản vayKhoản vay 7,000,000 VND, thời gian vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,340,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 8,340,000 VND.

Cashberry – Công ty TNHH Digital Platform

Trụ sở chính33 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Hotline1900638385 – Số hỗ trợ tất toán: 02873068385
Emailhotro@cashberry.vn
Địa chỉ websitehttps://cashberry.vn/
Lãi suất (APR)Từ 10,95 %/ Năm – 14,6%/ Năm
Hạn mức vayTối thiểu 4 triệu – Tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờChỉ cần CMND
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 65 tuổi
Khu vực được hỗ trợToàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 4,000,000 VND, thời gian vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,100,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 5,500,000 VND.

Công ty TNHH MoneyVeo Viet Nam

Trụ sở chínhTầng 9, Tòa nhà Cantavil Premier, Số 1, Đường Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline1800646475
Emailhotro@moneyveo.vn/
Địa chỉ websitehttps://moneyveo.vn/
Lãi suất (APR)Lãi suất từ 18.25%/ Năm
Hạn mức vayTối thiểu 2 triệu – tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờVay tiền online nhanh = cmnd
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 65 tuổi
Khu vực được hỗ trợDuyệt hồ sơ trên toàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 5,000,000 VND, kỳ hạn vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,642,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 6,642,000 VND.

Takomo – Công ty TNHH EIB ASIA

Trụ sở chínhTầng 10, Số 21, Nguyễn Trung Ngạn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline9723321
Emailhotro@takomo.vn
Địa chỉ websitehttps://takomo.vn/
Lãi suất (APR)Khách hàng mới: lãi suất 0%

Khách hàng cũ: 12 – 20%/ Năm

Hạn mức vayTối thiểu 5 triệu – Tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờCMTND/ CCCD
Độ tuổi được duyệt vay22 tuổi – 60 tuổi
Khu vực được hỗ trợToàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 5,000,000 VND, kỳ hạn vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,540,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 6,540,000 VND.

Tiền Ơi – Công ty TNHH Business Master

Trụ sở chính195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline1800 888 882
Emailinfo@tienoi.com.vn
Địa chỉ websitehttps://tienoi.com.vn/
Lãi suất (APR)Tối thiểu 12% – Tối đa 20%/năm
Hạn mức vayTối thiểu 5 triệu – tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờChỉ cần CMND
Độ tuổi được duyệt vay22 tuổi – 60 tuổi
Khu vực được hỗ trợDuyệt toàn quốc (trừ Hải Phòng)
Ví dụ khoản vayKhoản vay 5,000,000 VND, thời gian vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 1,512,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 6,512,000 VND.

Webvay – CTY TNHH MD TECHNOLOGY VIETNAM

Trụ sở chínhSố 1 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline02873026663
Emailinfo@webvay.vn
Địa chỉ websitehttps://webvay.vn/
Lãi suất (APR)Từ 10,95%/ năm và không quá 20%/ Năm
Hạn mức vayTối thiểu 5 triệu – Tối đa 10 triệu
Thủ tục – giấy tờCMT / CCCD / Hộ Chiếu
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi trở lên
Khu vực được hỗ trợToàn quốc
Ví dụ khoản vayKhoản vay 4,000,000 VND, kỳ hạn vay: 6 tháng. Lãi suất và phí dịch vụ là 2,142,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 6,142,000 VND.

Thương Hiệu Tài Chính LendBox

Trụ sở chínhTầng 6, Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Hotline1900636993
Emailhttps://lendbox.vn/
Địa chỉ websitehttps://lendbox.vn/
Lãi suất (APR)Không quá 20%/ Năm
Hạn mức vayTối thiểu 5 triệu – 10 triệu
Thủ tục – giấy tờChỉ cần CMND
Độ tuổi được duyệt vay20 tuổi – 60 tuổi
Khu vực được hỗ trợDuyệt toàn quốc (trừ Hải Phòng)
Ví dụ khoản vayKhoản vay 6,000,000 VND, kỳ hạn vay: 91 ngày. Lãi suất và phí dịch vụ là 2,542,000 VND. Tổng số tiền thanh toán là 8,542,000 VND.

ĐIỀU KIỆN VAY TIỀN ONLINE NHANH 24/7

Đăng ký online 100% – Không cần gặp mặt – Giải ngân và nhận tiền ngay trong ngày với 4 điều kiện đơn giản.

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ HỒ SƠ VAY TIỀN ONLINE NHANH TRONG 24H

Đăng ký siêu dễ chỉ với 4 bước đơn giản, nhận tiền giải ngân ngay trong ngày.

Bài viết xem nhiều nhất